KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Yayımlanmış Kitaplar

 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No: 
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğ. Gör. Emel Tozlu  
 • Aesthetic Theory of Bertolt Brecht and Cinema  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 109  
 • 978-605-62823-0-0  
 • 01
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Aybike Serttaş Ertike  
 • Televizyon: Alternatif Evren  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 182  
 • 978-605-62823-1-7  
 • 02
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • (Haz.) Yusuf Akçay  
 • Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 448  
 • 978-605-359-479-6
 • 03 
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Öğ. Gör. Öznur Yaman 
 • Meslek Yüksekokulları İçin İşletme Yönetimi–I (İKMEP içeriğine uyumlu) 
 •  
 •  
 • 2012
 • 126  
 • 978-605-62823-2-4  
 • 04
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Yrd. Doç. Dr. Alaattin Fırat, Ar. Gör. Fatih Gökbayrak  
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun): Ticaret Hukuku ve Ticaret Şirketlerine Getirilen Yenilikler  
 • Ahmet Şenol Armağan
 •  
 • 2012  
 • 270  
 • 978-605-62823-3-1  
 • 05
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğ. Gör. Semiye Bottan  
 • Türkiye’nin Denim Giysi İhracatının Ülkelere Göre Tasarım Farklılıkları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Serdar Kıcıklar  
 • 2013  
 • 145  
 • 978-605-62823-4-8  
 • 06
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğ. Gör. Tarık Babayiğit  
 • Batik Sanatı  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 223  
 • 978-605-62823-5-5  
 • 07
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş  
 • Pazarlama İlkeleri: Global ve Yönetimsel Yaklaşım  
 •  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer – Bedri Mehmet Kirtiş  
 • 2013  
 • 139  
 • 978-605-62823-8-6  
 • 08
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş  
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi: Teorik ve Uygulamalı  
 •  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 117  
 • 978-605-62823-6-2
 • 09 
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş  
 • Pazarlama Yönetimi: Global ve Yönetimsel Yaklaşım  
 •  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 138  
 • 978-605-62823-9-3  
 • 10
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Doç. Dr. Oğuz Feyzioğlu  
 • Ekonometri: Matris Cebiriyle Ayrıntılı Teori ve Uygulamalar  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 413  
 • 978-605-4827-00-8  
 • 11
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Dr. Ali Orhan Aydın  
 • Yapay Zekâ: Bütünleşik Bilişe Doğru  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan – Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 140  
 • 978-605-4827-03-9
 • 12 
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğ. Gör. Sefer Darıcı  
 • Bilinçaltı Reklamcılık ve İletişim Teknikleri  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2013  
 • 300  
 • 978-605-4827-04-6  
 • 13
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Cevdet Atay  
 • Genel ve Temel Hukuk Kavram ve Kurumları  
 •  
 • Barbaros Bozacı - Ahmet Yetik
 • 2013  
 • 174  
 • 978-605-4827-13-8  
 • 14
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Sinan Çağdaş  
 • Mühendislikte Mekanik-Statik  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 593  
 • 978-605-4827-14-5  
 • 15
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Ay  
 • Dünya Bankası’nın Önerdiği Yapısal Uyum Programlarının Azgelişmiş Ülkelere Etkilerinin Ülke Örnekleriyle İncelenmesi  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 106  
 • 978-605-4827-01-5  
 • 16
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin  
 • Bilişsel Bilimler Elkitabı  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 336  
 • 978-605-4827-15-2  
 • 17
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 157  
 • 978-605-4827-08-4  
 • 18
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Türkiye’de Bütçe ve Maliye Politikaları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 287  
 • 978-605-4827-11-4  
 • 19
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Başlıca Enflasyon Teorileri ve Türkiye’de Enflasyon  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 160  
 • 978-605-4827-05-3  
 • 20
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Türkiye’de Tarımsal Destekleme ve Taban Fiyatları Politikası  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 130  
 • 978-605-4827-12-1  
 • 21
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Sınır Ticaretinin Türkiye Ekonomisine Etkileri  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 146  
 • 978-605-4827-10-7  
 • 22
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Sanayiinin ve Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 126  
 • 978-605-4827-09-1
 • 23 
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Keynezyen ve Monetarist İstikrar Politikaları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 130  
 • 978-605-4827-07-7  
 • 24
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Ay  
 • Basel Kriterleri Çerçevesinde Türk Finans ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Düzenlenmesi  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 235  
 • 978-605-4827-02-2  
 • 25
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Sinan Çağdaş  
 • Şekil Değiştiren Cisim Mekaniği: Mukavemet I  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 422  
 • 978-605-4827-19-0  
 • 27
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Esra Köten - Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan  
 • Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet  
 • Yrd. Doç. Dr. Esra Köten - Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 262  
 • 978-605-4827-20-6  
 • 28
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca – Prof. Dr. Wang Li (editörler)  
 • Sino-Turkey Relations: Concept, Policies and Prospects  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 313  
 • 978-605-4827-18-3  
 • 29
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Sinan Çağdaş  
 • Şekil Değiştiren Cisim Mekaniği: Mukavemet II  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 252  
 • 978-605-4827-21-3  
 • 30
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:

 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Leman Kuzu
 • Üretim İşletmelerinde İnsan Kaynakları ve Çalışan Personelin Motivasyonu
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 103  
 • 978-605-4827-22-0
 • 31
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:


 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem Tuna – Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay  (editörler)
 • Approaches on New Media: Proceedings of 1st International New Media Conference (May 21, 2015, Istanbul, Turkey) / Yeni Medyada Yaklaşımlar: 1. Uluslararası Yeni Medya Konferansı Bildirileri 
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 197  
 • 978-605-4827-28-2  
 • 32
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri
 • Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil!
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 231  
 • 978-605-4827-23-7  
 • 33
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Alaattin Fırat – Fatih Gökbayrak
 • Dış Ticaret Teorisi ve Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 310  
 • 978-605-4827-06-0  
 • 34
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri
 • Rorschach Testi: Dinamik-Diagnostik Yaklaşım
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 102  
 • 978-605-4827-25-1  
 • 35
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:


 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Prof. Dr. M. Sinan Çağdaş
 • Uygulamalı SAP2000: Yapı Sistemlerinin Modellenmesi: Projelendirmede Çubuk (Frame), Kabuk (Shell), Asolid, Solid Elemanlar Kullanımı: Statik ve Dinamik Analiz
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 606  
 • 978-605-4827-26-8  
 • 36
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri
 • Kayıp Ülkeler: Şizofreni-Bipolar Affektif Bozukluk
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 146  
 • 978-605-4827-24-4  
 • 37
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Naci Yücefer
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş: Temel Konular, Elaltı Bilgileri, Örnekler
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik  
 • 2016  
 • 217  
 • 978-605-4827-16-9  
 • 38
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğr. Gör. Işık Akın
 • The Impact of Credit Risk Management On The EU Banks’ Performance
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik  
 • 2016  
 • 112  
 • 978-605-62823-7-9 
 • 39
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğ. Gör. Ünsal Tazegül (derleyen)
 • Güreş Anıları ile Atatürk
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik  
 • 2016  
 • 156 
 • 978-605-4827-29-9 
 • 40
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Nazlı Gamze Sansar
 • Sermaye Piyasaları ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik  
 • 2016  
 • 170  
 • 978-605-4827-30-5  
 • 41
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. M. Sinan Çağdaş
 • Bilgisayar Uygulamaları ile Rijitlik Matrisleri Metodu
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 149  
 • 978-605-4827-27-5  
 • 43
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay - Yrd. Doç. Dr. Sinem Tuna (Editörler)
 • Crossroads of Representations: Proceedings of 2nd International New Media Conference (April 21, 2016, Istanbul, Turkey)
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Kübra Albayrak  
 • 2016  
 • 239  
 • 978-605-4827-33-6  
 • 44
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Doç. Dr. Veysel Yılmaz
 • Eozinofilik Pnömoniler
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Kübra Albayrak  
 • 2016  
 • 138  
 • 978-605-4827-34-3  
 • 45
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Doç. Dr. Veysel Yılmaz
 • Akciğer Kanseri ve PET/BT’deki Yanlış Pozitifliğin İrdelenmesi
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Kübra Albayrak  
 • 2017  
 • 78  
 • 978-605-4827-35-0  
 • 46
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Doç. Erol Yıldır
 • Uccello'dan Gericault'ya Avrupa Resminde At İmgesi
 • Ahmet Şenol Armağan
 • Doç. Erol Yıldır
 • 2017
 • 160
 • 978-605-4827-39-8
 • 47
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Öğ. Gör. İpek Fatma Çevik
 • Graphic Design in Television Decor
 • Ahmet Şenol Armağan
 • Doç. Erol Yıldır
 • 2017
 • 122
 • 978-605-4827-36-7
 • 48
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. Rasim Kale
 • Antrenman Bilgisi: Ders Kitabı
 • Ahmet Şenol Armağan
 • Erdem Hereke
 • 2017
 • 357
 • 978-605-4827-37-4
 • 49
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Şahin Gök
 • Approaches, Methods and Techniques in Teaching Writing
 • Ahmet Şenol Armağan
 • Kübra Albayrak
 • 2017
 • 118
 • 978-605-4827-38-1
 • 50
 •  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 •  
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Yazar Adı:
 •  
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca – Yrd. Doç. Dr. Fatma Zeynep Özkurt (editörler)
 • New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues
 • Ahmet Şenol Armağan
 • Tarık Kaan Yağan
 • 2017
 • 242
 • 978-605-4827-40-4
 • 52
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri
 • Psikolojide Kullanılan Ölçekler
 • Ahmet Şenol Armağan
 • Erdem Hereke
 • 2017
 • 480
 • 978-605-4827-42-8
 • 53
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 • Prof. Dr. İzzet Gümüş (editör)
 • Genel İşletme
 • Şerife Esra Orhan, Ahmet Şenol Armağan
 • Ümit Çevik
 • 2017
 • 465
 • 978-605-4827-46-6
 • 54
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:


 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • İGÜ Yayınları No:
 •  
 • Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay, Tugay Sarıkaya, Onur Doğan
 • Entrepreneurship and Innovation in New Media Ecosystem: Proceedings of 3rd International  New Media Conference (April 21, 2017, Istanbul,  Turkey) 
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik
 • 2017  
 • 362
 • 978-605-4827-45-9
 • 55