İGÜ Yayınları

Yazar Adı : Asst. Prof. Dr. Emel TOZLU
Eser Adı : Aesthetic Theory of Bertolt Brecht and Cinema
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı :
Basım Tarihi : 2012
Sayfa Sayısı : 109
ISBN No : 978-605-62823-0-0
İGÜ Yayınları No : 1
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Aybike SERTTAŞ ERTİKE
Eser Adı : Televizyon: Alternatif Evren
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı :
Basım Tarihi : 2012
Sayfa Sayısı : 182
ISBN No : 978-605-62823-1-7
İGÜ Yayınları No : 2
Yazar Adı : Yusuf AKÇAY (Haz.)
Eser Adı : Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı :
Basım Tarihi : 2012
Sayfa Sayısı : 448
ISBN No : 978-605-359-479-6
İGÜ Yayınları No : 3
Yazar Adı : Öğr. Gör. Öznur YAMAN
Eser Adı : Meslek Yüksekokulları İçin İşletme Yönetimi–I (İKMEP içeriğine uyumlu)
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı :
Basım Tarihi : 2012
Sayfa Sayısı : 126
ISBN No : 978-605-62823-2-4
İGÜ Yayınları No : 4
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Alaattin FIRAT, Arş. Gör. Fatih GÖKBAYRAK
Eser Adı : Yeni Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun): Ticaret Hukuku ve Ticaret Şirketlerine Getirilen Yenilikler
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı :
Basım Tarihi : 2012
Sayfa Sayısı : 270
ISBN No : 978-605-62823-3-1
İGÜ Yayınları No : 5
Yazar Adı : Öğr. Gör. Semiye BOTTAN
Eser Adı : Türkiye’nin Denim Giysi İhracatının Ülkelere Göre Tasarım Farklılıkları
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Serdar KICIKLAR
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 145
ISBN No : 978-605-62823-4-8
İGÜ Yayınları No : 6
Yazar Adı : Öğr. Gör. Tarık BABAYİĞİT
Eser Adı : Batik Sanatı
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 223
ISBN No : 978-605-62823-5-5
İGÜ Yayınları No : 7
Yazar Adı : Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ
Eser Adı : Pazarlama İlkeleri: Global ve Yönetimsel Yaklaşım
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER, Bedri Mehmet KİRTİŞ
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 139
ISBN No : 978-605-62823-8-6
İGÜ Yayınları No : 8
Yazar Adı : Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ
Eser Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi: Teorik ve Uygulamalı
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 117
ISBN No : 978-605-62823-6-2
İGÜ Yayınları No : 9
Yazar Adı : Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ
Eser Adı : Pazarlama Yönetimi: Global ve Yönetimsel Yaklaşım
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 138
ISBN No : 978-605-62823-9-3
İGÜ Yayınları No : 10
Yazar Adı : Doç. Dr. Oğuz FEYZİOĞLU
Eser Adı : Ekonometri: Matris Cebiriyle Ayrıntılı Teori ve Uygulamalar
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 413
ISBN No : 978-605-4827-00-8
İGÜ Yayınları No : 11
Yazar Adı : Dr. Ali Orhan AYDIN
Eser Adı : Yapay Zekâ: Bütünleşik Bilişe Doğru
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 140
ISBN No : 978-605-4827-03-9
İGÜ Yayınları No : 12
Yazar Adı : Öğr. Gör. Sefer DARICI
Eser Adı : Bilinçaltı Reklamcılık ve İletişim Teknikleri
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 300
ISBN No : 978-605-4827-04-6
İGÜ Yayınları No : 13
Yazar Adı : Prof. Dr. Cevdet ATAY
Eser Adı : Genel ve Temel Hukuk Kavram ve Kurumları
Yayına Hazırlayan :
Kapak Tasarımı : Barbaros BOZACI - Ahmet YETİK
Basım Tarihi : 2013
Sayfa Sayısı : 174
ISBN No : 978-605-4827-13-8
İGÜ Yayınları No : 14
Yazar Adı : Prof. Dr. Mehmet Sinan ÇAĞDAŞ
Eser Adı : Mühendislikte Mekanik-Statik
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 593
ISBN No : 978-605-4827-14-5
İGÜ Yayınları No : 15
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem AY
Eser Adı : Dünya Bankası’nın Önerdiği Yapısal Uyum Programlarının Azgelişmiş Ülkelere Etkilerinin Ülke Örnekleriyle İncelenmesi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 106
ISBN No : 978-605-4827-01-5
İGÜ Yayınları No : 16
Yazar Adı : Doç. Dr. Ulaş Başar GEZGİN
Eser Adı : Bilişsel Bilimler Elkitabı
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 336
ISBN No : 978-605-4827-15-2
İGÜ Yayınları No : 17
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 157
ISBN No : 978-605-4827-08-4
İGÜ Yayınları No : 18
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Türkiye’de Bütçe ve Maliye Politikaları
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 287
ISBN No : 978-605-4827-11-4
İGÜ Yayınları No : 19
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Başlıca Enflasyon Teorileri ve Türkiye’de Enflasyon
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 160
ISBN No : 978-605-4827-05-3
İGÜ Yayınları No : 20
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Türkiye’de Tarımsal Destekleme ve Taban Fiyatları Politikası
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 130
ISBN No : 978-605-4827-12-1
İGÜ Yayınları No : 21
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Sınır Ticaretinin Türkiye Ekonomisine Etkileri
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 146
ISBN No : 978-605-4827-10-7
İGÜ Yayınları No : 22
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Sanayiinin ve Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 126
ISBN No : 978-605-4827-09-1
İGÜ Yayınları No : 23
Yazar Adı : Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN
Eser Adı : Keynezyen ve Monetarist İstikrar Politikaları
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 130
ISBN No : 978-605-4827-07-7
İGÜ Yayınları No : 24
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem AY
Eser Adı : Basel Kriterleri Çerçevesinde Türk Finans ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Düzenlenmesi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 235
ISBN No : 978-605-4827-02-2
İGÜ Yayınları No : 25
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Hasan TINMAZ – Dr. Öğr. Üyesi İlker YAKIN (editörler)
Eser Adı : Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu Bildirileri (Uluslararası Katılımlı)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 309
ISBN No : 978-605-4827-17-6
İGÜ Yayınları No : 26
Yazar Adı : Prof. Dr. Mehmet Sinan ÇAĞDAŞ
Eser Adı : Şekil Değiştiren Cisim Mekaniği: Mukavemet I
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 422
ISBN No : 978-605-4827-19-0
İGÜ Yayınları No : 27
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Esra KÖTEN - Dr. Öğr. Üyesi Barış ERDOĞAN
Eser Adı : Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet
Yayına Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Esra KÖTEN - Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : 262
ISBN No : 978-605-4827-20-6
İGÜ Yayınları No : 28
Yazar Adı : Assoc. Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA – Prof. Dr. Wang LI (eds.)
Eser Adı : Sino-Turkey Relations: Concept, Policies and Prospects
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2015
Sayfa Sayısı : 313
ISBN No : 978-605-4827-18-3
İGÜ Yayınları No : 29
Yazar Adı : Prof. Dr. Mehmet Sinan ÇAĞDAŞ
Eser Adı : Şekil Değiştiren Cisim Mekaniği: Mukavemet II
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2015
Sayfa Sayısı : 252
ISBN No : 978-605-4827-21-3
İGÜ Yayınları No : 30
Yazar Adı : Leman KUZU
Eser Adı : Üretim İşletmelerinde İnsan Kaynakları ve Çalışan Personelin Motivasyonu
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2015
Sayfa Sayısı : 103
ISBN No : 978-605-4827-22-0
İGÜ Yayınları No : 31
Yazar Adı : Asst. Prof. Dr. Sinem TUNA – Asst. Prof. Dr. Deniz AKÇAY (eds.)
Eser Adı : Approaches on New Media: Proceedings of 1st International New Media Conference (May 21, 2015, Istanbul, Turkey)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2015
Sayfa Sayısı : 197
ISBN No : 978-605-4827-28-2
İGÜ Yayınları No : 32
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNERİ
Eser Adı : Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil!
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 231
ISBN No : 978-605-4827-23-7
İGÜ Yayınları No : 33
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Alaattin FIRAT, Arş. Gör. Fatih GÖKBAYRAK
Eser Adı : Dış Ticaret Teorisi ve Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 310
ISBN No : 978-605-4827-06-0
İGÜ Yayınları No : 34
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNERİ
Eser Adı : Rorschach Testi: Dinamik-Diagnostik Yaklaşım
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 102
ISBN No : 978-605-4827-25-1
İGÜ Yayınları No : 35
Yazar Adı : Prof. Dr. Mehmet Sinan ÇAĞDAŞ
Eser Adı : Uygulamalı SAP2000: Yapı Sistemlerinin Modellenmesi: Projelendirmede Çubuk (Frame), Kabuk (Shell), Asolid, Solid...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 606
ISBN No : 978-605-4827-26-8
İGÜ Yayınları No : 36
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNERİ
Eser Adı : Kayıp Ülkeler: Şizofreni-Bipolar Affektif Bozukluk
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 146
ISBN No : 978-605-4827-24-4
İGÜ Yayınları No : 37
Yazar Adı : Prof. Dr. Naci YÜCEFER
Eser Adı : İnşaat Mühendisliğine Giriş: Temel Konular, Elaltı Bilgileri, Örnekler
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 217
ISBN No : 978-605-4827-16-9
İGÜ Yayınları No : 38
Yazar Adı : Lecturer Işık AKIN
Eser Adı : The Impact of Credit Risk Management on the EU Banks’ Performance
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 112
ISBN No : 978-605-62823-7-9
İGÜ Yayınları No : 39
Yazar Adı : Öğr. Gör. Ünsal TAZEGÜL (derleyen)
Eser Adı : Güreş Anıları ile Atatürk
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 156
ISBN No : 978-605-4827-29-9
İGÜ Yayınları No : 40
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gamze SANSAR
Eser Adı : Sermaye Piyasaları ve Sürdürülebilir Kalkınma
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 170
ISBN No : 978-605-4827-30-5
İGÜ Yayınları No : 41
Yazar Adı : İstanbul Gelişim Üniversitesi Planlama Kurulu (haz.)
Eser Adı : İstanbul Gelişim Üniversitesi: Stratejik Plan: 2016-2020
Yayına Hazırlayan : M. KARACAN, F. YERLİ, İ. FATMA ÇEVİK, K. ALBAYRAK
Kapak Tasarımı : Kübra ALBAYRAK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 105
ISBN No : 978-605-4827-31-2 & 978-605-4827-32-9 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 42
Yazar Adı : Prof. Dr. Mehmet Sinan ÇAĞDAŞ
Eser Adı : Bilgisayar Uygulamaları ile Rijitlik Matrisleri Metodu
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 149
ISBN No : 978-605-4827-27-5
İGÜ Yayınları No : 43
Yazar Adı : Asst. Prof. Dr. Deniz AKÇAY - Asst. Prof. Dr. Sinem TUNA (eds.)
Eser Adı : Crossroads of Representations: Proceedings of 2nd International New Media Conference (April 21, 2016, Istanbul, Turkey)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Kübra ALBAYRAK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 239
ISBN No : 978-605-4827-33-6
İGÜ Yayınları No : 44
Yazar Adı : Doç. Dr. Veysel YILMAZ
Eser Adı : Eozinofilik Pnömoniler
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Kübra ALBAYRAK
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 138
ISBN No : 978-605-4827-34-3
İGÜ Yayınları No : 45
Yazar Adı : Doç. Dr. Veysel YILMAZ
Eser Adı : Akciğer Kanseri ve PET/BT’deki Yanlış Pozitifliğin İrdelenmesi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Kübra ALBAYRAK
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 78
ISBN No : 978-605-4827-35-0
İGÜ Yayınları No : 46
Yazar Adı : Doç. Erol YILDIR
Eser Adı : Uccello'dan Gericault'ya Avrupa Resminde At İmgesi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Doç. Erol YILDIR
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 160
ISBN No : 978-605-4827-39-8
İGÜ Yayınları No : 47
Yazar Adı : Lecturer İpek Fatma ÇEVİK
Eser Adı : Graphic Design in Television Decor
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Doç. Erol YILDIR
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 122
ISBN No : 978-605-4827-36-7
İGÜ Yayınları No : 48
Yazar Adı : Prof. Dr. Rasim KALE
Eser Adı : Antrenman Bilgisi: Ders Kitabı
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Erdem HEREKE
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 357
ISBN No : 978-605-4827-37-4
İGÜ Yayınları No : 49
Yazar Adı : Asst. Prof. Dr. Şahin GÖK
Eser Adı : Approaches, Methods and Techniques in Teaching Writing
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Kübra ALBAYRAK
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 118
ISBN No : 978-605-4827-38-1
İGÜ Yayınları No : 50
Yazar Adı : Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU (editor)
Eser Adı : Istanbul Gelisim University ICEFM 2017: International Conference on Economics, Finance and Management...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Kübra ALBAYRAK, Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 70
ISBN No : 978-605-4827-43-5 & 978-605-4827-44-2 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 51
Yazar Adı : Assoc. Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA – Asst. Prof. Dr. Fatma Zeynep ÖZKURT (eds.)
Eser Adı : New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Tarık Kaan YAĞAN
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 242
ISBN No : 978-605-4827-40-4
İGÜ Yayınları No : 52
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNERİ
Eser Adı : Psikolojide Kullanılan Ölçekler
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Erdem HEREKE
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 480
ISBN No : 978-605-4827-42-8
İGÜ Yayınları No : 53
Yazar Adı : Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ (editör)
Eser Adı : Genel İşletme
Yayına Hazırlayan : Arş. Gör. Şerife Esra ORHAN - Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 465
ISBN No : 978-605-4827-46-6
İGÜ Yayınları No : 54
Yazar Adı : Asst. Prof. Dr. Deniz AKÇAY - Res. Asst. Tugay SARIKAYA - Res. Asst. Onur DOĞAN (eds.)
Eser Adı : Entrepreneurship and Innovation in New Media Ecosystem: Proceedings of 3rd International New Media Conference...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 362
ISBN No : 978-605-4827-45-9
İGÜ Yayınları No : 55
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNERİ - Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ÜNEY - Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan DEMİRCİ
Eser Adı : Kişiler Arası Etkili İletişim
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Servet İŞLER - Ümit ÇEVİK
Basım Tarihi : 2018
Sayfa Sayısı : 262
ISBN No : 978-605-4827-47-3
İGÜ Yayınları No : 56
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Hayati YAVUZER
Eser Adı : Kemâl Ümmî Dîvânı (İnceleme-Metin)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Gökhan ARSLANTÜRK
Basım Tarihi : 2018
Sayfa Sayısı : 813
ISBN No : 978-605-4827-41-1
İGÜ Yayınları No : 57
Yazar Adı : Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR
Eser Adı : Elektrik Güç Sistemleri Analizi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Servet İŞLER
Basım Tarihi : 2018
Sayfa Sayısı : 356
ISBN No : 978-605-4827-48-0
İGÜ Yayınları No : 58
Yazar Adı : Doç. Dr. Mustafa Emre AYDEMİR
Eser Adı : Radar Sistemleri ve Savunma Sanayii Uygulamaları: MATLAB Uygulamaları ve Çözümlü Örneklerle Birlikte
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Servet İŞLER
Basım Tarihi : 2018
Sayfa Sayısı : 163
ISBN No : 978-605-4827-49-7
İGÜ Yayınları No : 59
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Alihan LİMONCUOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat TUNCER (editörler)
Eser Adı : IV. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu: Ortadoğu’da Barışı Tesis Etmek (17-19 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2018
Sayfa Sayısı : 573
ISBN No : 978-605-4827-50-3
İGÜ Yayınları No : 60
Yazar Adı : Öğr. Gör. Mustafa İPEK (editör)
Eser Adı : ICUHTA 2018: International Congress of Usage of High Technology in Arts (April 19-20, 2018): Abstract and Full Text...
Yayına Hazırlayan : Öğr. Gör. Mustafa İPEK
Kapak Tasarımı : Arş. Gör. Belgin BALDAŞ
Basım Tarihi : 2018
Sayfa Sayısı : 412
ISBN No : 978-605-4827-51-0 & 978-605-4827-52-7 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 61
Yazar Adı : Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU (editor)
Eser Adı : GELISIM-UWE 2018: 2nd International Conference on Economics, Finance and Management: Book of Abstracts
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 29
ISBN No : 978-605-4827-53-4 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 62
Yazar Adı : Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU (editor)
Eser Adı : GELISIM-UWE 2019: 3rd International Conference on Economics, Finance and Management: Recent Trends of the 21st...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 88
ISBN No : 978-605-4827-55-8 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 63
Yazar Adı : Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (editör), Arş. Gör. Selda MEYDAN, Arş. Gör. Hande Nur ONUR ÖZTÜRK (editör yrd.)
Eser Adı : IGUSAGOK 2019: I. ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (18-19 Nisan 2019) Bildiri Özetleri Kitabı
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Berkay KARAMAN, Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 294
ISBN No : 978-605-4827-59-6 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 64
Yazar Adı : Prof. Dr. Bilsen SİRMEN (editör), Arş. Gör. Gökhan DEMİR (ed. yrd.)
Eser Adı : I. ULUSLARARASI ROBOTİK TEKNOLOJİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ (9-11 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Berkay KARAMAN
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 154
ISBN No : 978-605-4827-57-2 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 65
Yazar Adı : Prof. Dr. Rasim KALE
Eser Adı : Koroner Spor: Ders Kitabı (Kardiyal Prevensiyon ve Rehabilitasyon)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Berkay KARAMAN
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 188
ISBN No : 978-605-4827-54-1
İGÜ Yayınları No : 66
Yazar Adı : İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Kurulu & Strateji Planlama Ekibi (haz.)
Eser Adı : T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planı, 2019-2023
Yayına Hazırlayan : Özgür KIYAK
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 64
ISBN No : 978-605-4827-61-9 & 978-605-4827-62-6 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 67
Yazar Adı : Rectorate of Istanbul Gelisim University, Strategy Development Board & Strategy Planning Team (prep. by)
Eser Adı : The Republic of Turkey Istanbul Gelisim University, 2019-2023: Strategic Plan
Yayına Hazırlayan : Özgür KIYAK
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 64
ISBN No : 978-605-4827-63-3 & 978-605-4827-64-0 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 68
Yazar Adı : Dr. Viktoriia DEMYDOVA, Dr. Hakkı Göker ÖNEN, Dr. Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ (editörler)
Eser Adı : V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak (9-11 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye)
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2019
Sayfa Sayısı : 1013
ISBN No : 978-605-4827-56-5 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 69
Yazar Adı : Prof. Dr. Tarık ÇAKAR
Eser Adı : Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Berkay KARAMAN
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 105
ISBN No : 978-605-4827-65-7
İGÜ Yayınları No : 70
Yazar Adı : Asst. Prof. Dr. Deniz AKÇAY, Asst. Prof. Dr. Eren EFE, Res. Asst. Emre YÜKSEL (eds.)
Eser Adı : Digital Transformation and Innovation: Abstracts of 4th International New Media... & Dijital Dönüşüm ve İnovasyon...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 108
ISBN No : 978-605-4827-60-2 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 71
Yazar Adı : Dr. Cengiz YARDİBİ
Eser Adı : Sağlığa Koşu
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Berkay KARAMAN
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 189
ISBN No : 978-605-4827-58-9
İGÜ Yayınları No : 72
Yazar Adı : Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU (Küratör), Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT (Editör)
Eser Adı : AKADEMİ SANAT: Karma Resim Sergisi Kataloğu (5 Şubat-5 Mart 2020): Gelişim Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
Yayına Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞIR
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞIR
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 45
ISBN No : 978-605-4827-68-8
İGÜ Yayınları No : 73
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKÇAY, Dr. Öğr. Üyesi Eren EFE (editörler)
Eser Adı : Dijital Dönüşüm ve Süreçler & Digital Transformation and Processes
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 212
ISBN No : 978-605-4827-69-5
İGÜ Yayınları No : 74
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (editör)
Eser Adı : I. ULUSLARARASI ASYA-PASİFİK SEMPOZYUMU: Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya (23-24 Ekim 2019...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 233
ISBN No : 978-605-4827-66-4 & 978-605-4827-67-1 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 75
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi İnci Selin GÜMÜŞ
Eser Adı : Dionysos’u Giydirmek: Sanat, Tekstil Tasarımı, Bilinç, Ve – Dışındakiler
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Gönül AKBULUT, İnci Selin GÜMÜŞ
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 282
ISBN No : 978-605-4827-70-1
İGÜ Yayınları No : 76
Yazar Adı : Doç. Erol YILDIR
Eser Adı : Romantizm'den Günümüze Batı Resminde At İmgesi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Doç. Erol YILDIR
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 160
ISBN No : 978-605-4827-71-8
İGÜ Yayınları No : 77
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
Eser Adı : Simetrik İllüstrasyön
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER, Servet İŞLER
Basım Tarihi : 2020
Sayfa Sayısı : 142
ISBN No : 978-605-4827-72-5
İGÜ Yayınları No : 78
Yazar Adı : Prof. Dr. Rasim KALE
Eser Adı : Motorik & Fitness
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Gönül AKBULUT
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 357
ISBN No : 978-605-4827-73-2
İGÜ Yayınları No : 79
Yazar Adı : Uzm. Özgür ÖNDAY
Eser Adı : Toplum 5.0 Üzerine Yazılar
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 146
ISBN No : 978-605-4827-74-9
İGÜ Yayınları No : 80
Yazar Adı : Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU (editor)
Eser Adı : GELISIM-UWE 2020: 4th International Conference on Economics and Finance: Opportunities and Threats of the 21st Century...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Özgür KIYAK, Selen DEMİRBAŞ
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 41
ISBN No : 978-605-4827-75-6 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No : 81
Yazar Adı : Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERSİN
Eser Adı : Dünyada ve Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı ve Denizyolu Taşımacılığının Çevreye Etkilerinin Analizi
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Gönül AKBULUT
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 111
ISBN No : 978-605-4827-76-3
İGÜ Yayınları No : 82
Yazar Adı : Öğr. Gör. Tarık BABAYİĞİT (Küratör), Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU (Koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT (editör)
Eser Adı : Genç Ustalar Karma Sergi Kataloğu (11 Mart-11 Nisan 2020) = Young Masters Mixed Exhibition Catalogue
Yayına Hazırlayan : Öğr. Gör. İrem Fulya ÖZKAN
Kapak Tasarımı : Öğr. Gör. İrem Fulya ÖZKAN
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 79
ISBN No : 978-605-4827-77-0
İGÜ Yayınları No : 83
Yazar Adı : Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU (editor)
Eser Adı : GELISIM-UWE 2021: 5th International Conference on Economics and Finance: Sustainable Economic and Financial...
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Gönül AKBULUT
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 41
ISBN No : 978-605-4827-81-7
İGÜ Yayınları No : 84
Yazar Adı : Arş. Gör. Onur KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Keisuke WAKIZAKA (editörler)
Eser Adı : VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu’da Değişim (18 Mayıs 2021, Çevrimiçi): Özetler
Yayına Hazırlayan : Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı : Selen DEMİRBAŞ
Basım Tarihi : 2021
Sayfa Sayısı : 78
ISBN No : 978-605-4827-78-7
İGÜ Yayınları No : 85