İGÜ Yayınları

Genel Bilgiler

gelişim üniversitesi
  1.   İgü Yayınları
  2. İçerik


Genel Bilgiler


İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (İGÜ Yayınları), 2012 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yayıncılık sertifikasının alınmasıyla kurularak çalışmalarına başlamıştır. Yayınevimizin akademik kitap yayıncılığıyla ilgili faaliyetleri artarak devam etmektedir. Basılan yayınlar 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca ilgili kurumlara ve akademik kütüphanelere gönderilmekte; 2014 yılından bu yana ise Pandora Yayınevi ile imzaladığımız anlaşma uyarınca satışa çıkarılmaktadır. Yayınlarımızı temin etmek için Pandora Yayınevi'ne ve binlerce seçkin satış noktasına başvurabilirsiniz. Üniversitemizin yayıncılık faaliyetlerinin koordinasyonu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Yayınevimiz YÖK'ün tanımladığı "uluslararası yayınevi" şartlarını sağlayan uluslararası bir yayınevidir. 2023 itibariyle 100'den fazla kitap yayınlanmıştır. 2012 yılında kurulduğundan dolayı yaş şartını da sağlamaktadır.
Kitapların bir kısmı elektronik kitap olarak yayımlanmıştır. Yayınlanan kitapların listesine şu linkten ulaşılabilmektedir: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/books Aynı zamanda beş akademik hakemli dergi ile bir popüler dergi yayınlanmaktadır.

 

Ayrıca yayınlarımız dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ve saygın birçok kurumun kütüphane kataloglarında kendine yer bulmuştur. 
 
 
Columbia University (ABD) https://clio.columbia.edu/catalog/13180743
 
 
 
University of North Carolina (ABD) https://catalog.lib.unc.edu/catalog/UNCb8694831
 
 
 
 
 
Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi (KKTC) https://library.neu.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=274919
 
Pandora Kitabevi ile anlaşmalıyız. Bu sayede yayınlarımız ulusal ve uluslararası yayınevlerine dağıtılmaktadır. Bakınız: https://www.pandora.com.tr/yayinevi/istanbul-gelisim-universitesi-yayinlari/8927
 
Yayınevimizde basılan kitaplar Türkiye'de bulunan akademik kütüphanelerin kataloglarına girmiş durumdadır. Bakınız: https://www.toplukatalog.gov.tr/?_f=1&the_page=1&cwid=2&keyword=%C4%B0stanbul+Geli%C5%9Fim+%C3%9Cniversitesi+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tokat_search_field=1&order=0&command=Tara#alt

 
İGÜSBD https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd (ULAKBİM TR DİZİN'de) - Sosyal bilimler

IGUSABDER https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder (ULAKBİM TR DİZİN'de) - Sağlık bilimleri

IJET https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijet (ULAKBİM TR DİZİN'e başvuru aşamasında) - Fen ve Mühendislik

ECOMAN https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecoman (Yeni dergi) (ULAKBİM TR DİZİN'e başvuru aşamasında) - İşletme, ekonomi ve yönetim

ART/icle https://dergipark.org.tr/tr/pub/stdarticle (Yeni dergi) (ULAKBİM TR DİZİN'e başvuru aşamasında) - Güzel sanatlar, medya, iletişim

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifika numaramız: 47416

Sertifika geçerlilik tarihi: 19.03.2024

Yayıncılık sertifikası (2020-2024) 

İGÜ Yayınları - Sertifika yeni