İGU YAYINLARI

İGÜ Yayınları'ndan 82. Kitap:

Arşiv

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Yayın Kurulu’nun incelemeleri ve İİSBF Yayın Kurulu’nun E-38519711-299-287 sayılı yazısı, İGÜ Yayın Kurulu’nun 16/03/2021 tarihinde yapılan 2021/01 numaralı toplantısında alınan 2021/01-3 sayılı kararı, İGÜ Yayın Kurulu Başkanlığı’nın 17/03/2021 tarihli ve E-65460130-824.99-6398 sayılı yazısı, İGÜ Yönetim Kurulu’nun 24/03/2021 tarihinde yapılan 2021/07 numaralı toplantısında alınan 03 sayılı karar uyarınca Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanmasına karar verilen bu kitap Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERSİN hocamızın yayınevimizden çıkan ilk kitabıdır. 
 
Kitabın bilgileri aşağıdadır. Kapak görseli ektedir. Matbaa işlemleri sonrası satış/dağıtım süreci başlayacaktır.
 
Bu vesileyle, yayıncılık faaliyetlerindeki teşvik edici yaklaşımından dolayı İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Abdulkadir GAYRETLİ'ye ve Rektörlüğümüze teşekkür ederiz. Ayrıca İGÜ Yayın Kuruluna, İİSBF Dekanlığına ve İİSBF Yayın Kuruluna, yazarımız Dr. Öğr. Üyesi Sayın Kadir MERSİN'e, katkılarından dolayı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Kurumsal İletişim Müdürlüğüne ve Satın Alma Müdürlüğüne, matbaa yetkililerine, katkıda bulunan idari personel arkadaşlarımız Sayın Gülşah AYTAÇ, Sayın Selin KÜTÜK, Sayın Sezer IŞIK ve Sayın İrem VATAN'a, son olarak yayına hazırlık çalışmaları ile koordinasyonu üstlenen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına teşekkürlerimizi sunarız.
 
Saygılarımızla.
 
Eser Adı / Book Title: Dünyada ve Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı ve Denizyolu Taşımacılığının Çevreye Etkilerinin Analizi
Yazar / Author: Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr. Kadir MERSİN
Kapak Tasarımı / Cover design: Gönül AKBULUT
Basım Tarihi / Publication date: 2021
Sayfa Sayısı / Pages: 113
ISBN: 978-605-4827-76-3
İGÜ Yayınları no / IGU Press: 82
 
***************************************************************************************************************************
Yayınlanan Kitaplarımız (Basılı - Elektronik) / Our Published Books (Printed - Electronic):
 
Hakemli Dergilerimiz / Our Refereed Journals:
 
Hakemsiz Dergimiz / Our Non-Refereed Journal:
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press
Adres/Address: Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon/Phone: +90 212 4227000 / 350
Belgeç/Fax: + 90 212 4227401

Dünyada ve Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı

21 Mayıs 2021 Cuma