İGÜ Yayınları

İGÜSBD Yeni Sayısı (Nisan 2022) Yayımlandı!

gelişim üniversitesi
  1.   İgü Yayınları
  2. Haberler


İGÜSBD Yeni Sayısı (Nisan 2022) Yayımlandı!Kıymetli Okuyucumuz,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD) yeni sayısı (Nisan 2022) yayımlanmıştır. 

Yeni sayıya

https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/68058

adresinden ulaşabilirsiniz.

Sizi, dergimizin içindekiler sayfasını incelemeye, beğendiğiniz makaleleri okumaya ve değerli görüşlerinizi diğer okuyucularımız ile paylaşmaya çağırıyoruz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİLBİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. 

Editör:

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: 

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr), 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr), 

Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN (tugur@gelisim.edu.tr),

Öğr. Gör. İbrahim Halil YAŞAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 7280, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Saygılarımızla.

Editor:

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors

Asst. Prof. Dr. Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr), 

Asst. Prof. Dr. Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr),

Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN (tugur@gelisim.edu.tr),

Lecturer İbrahim Halil YAŞAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TR

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7280, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr 

Regards.

 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Istanbul Gelisim University
Sosyal Bilimler Dergisi Yazı İşleri Kurulu Journal of Social Sciences Publication Board
Adres / Address: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit J. Kom. Er Hakan Öner Sk. No: 1, 34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
E-Posta / E-Mail: igusbd@gelisim.edu.tr
Telefon / Phone: +90 212 4227000 / dahili (ext.) 7117, 350
Belgeç / Fax: +90 212 4227401
Twitter: @IGUSBD

İGÜSBD 9, 1, Nisan 2022 - Kapak

Haberler