İGÜ Yayınları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ekim 2022 Sayısı Yayımlandı

gelişim üniversitesi
  1.   İgü Yayınları
  2. Haberler


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ekim 2022 Sayısı YayımlandıKıymetli Okuyucumuz,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD) yeni sayısı (Ekim 2022) yayımlanmıştır. 

Yeni sayıya

https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/73093

adresinden ulaşabilirsiniz.

Sizi, dergimizin içindekiler sayfasını incelemeye, beğendiğiniz makaleleri okumaya ve değerli görüşlerinizi diğer okuyucularımız ile paylaşmaya çağırıyoruz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİLBİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN (Rektör)

Dergi Yayın Kurulu
Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
Prof. Dr. Kenan AYDIN
Prof. Dr. Tevfik ERDEM
Prof. Dr. Ayten ERDOĞAN
Prof. Dr. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP
Prof. Dr. Kamil KAYA
Doç. Dr. Serdar EGELİ

Editör
Doç. Dr. Serdar EGELİ

Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Onur ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Gözde MOCAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil YAŞAR

Dergi Yazı İşleri Kurulu
Arş. Gör. Ercan Tugay AKI - Arş. Gör. Ümran ALTUNDAL - Uzm. Ahmet Şenol ARMAĞAN
Arş. Gör. Niger HACI – Küt. ve Dok. İşleri Memuru Şükran DÖNMEZ

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 7280, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Saygılarımızla.


 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Istanbul Gelisim University
Sosyal Bilimler Dergisi Yazı İşleri Kurulu Journal of Social Sciences Publication Board
Adres / Address: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit J. Kom. Er Hakan Öner Sk. No: 1, 34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
E-Posta / E-Mail: igusbd@gelisim.edu.tr
Telefon / Phone: +90 212 4227000 / dahili (ext.) 7280, 350
Belgeç / Fax: +90 212 4227401
Twitter: @IGUSBDHaberler